Thành Trương Nihongo

将来のために、毎日すこしずつ頑張りましょう。

Danh mục tất cả Kanji mọi cấp độ

TỔNG HỢP KANJI (漢字) N5

Danh sách Kanji N5 STT Kanji Âm Hán Việt Âm Hán Nhật (Onyomi) Âm Nhật

Read More

TỔNG HỢP KANJI (漢字) N4

Danh sách Kanji N4 STT Kanji Âm Hán Việt Âm Hán Nhật (Onyomi) Âm Nhật

Read More

TỔNG HỢP KANJI (漢字) N3

Danh sách Kanji N3 Tổng hợp toàn bộ hơn 400 chữ hán N3, gồm đầy

Read More

TỔNG HỢP KANJI (漢字) N2

Danh sách Kanji N2 Danh sách Kanji N2, giúp các bạn chinh phục kì thi

Read More

TỔNG HỢP KANJI (漢字) N1

漢字を見て正しい読み方を選ぶ問題に出た漢字 政治筋 → せいじすじ      舞台 → ぶたい首相 → しゅしょう         対照的

Read More

Chuyên Mục Kanji Phức Tạp

Chữ Kanji khó nhất thế kỷ, đến cả sinh viên đại học Tokyo cũng “bó

Read More