Thành Trương Nihongo

将来のために、毎日すこしずつ頑張りましょう。

Danh mục từ vựng từ N5 đến N1

Từ Vựng N5 Tổng Hợp

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N5 Như chúng ta đều biết, JLPT được chia

Read More

Từ Vựng N4 Tổng Hợp

Từ Vựng N4 Tổng Hợp Kanji Tiếng Nhật Tiếng Việt   あ Ah   ああ

Read More

Từ Vựng N3 Tổng Hợp

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N3 アルバム Album 泡 あ わ   Bọt, bong bóng

Read More

Từ Vựng N2 Tổng Hợp

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N2 STT Kanji Tiếng Nhật Ý Nghĩa 1   びら Truyền

Read More

Từ Vựng N1 Tổng Hợp

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N1 STT Kanji Tiếng Nhật Ý Nghĩa 1 祭典 さいてん Lễ

Read More