Thành Trương Nihongo

将来のために、毎日すこしずつ頑張りましょう。
JLPT N1

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N1 TỔNG HỢP

Trong bài ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các từ vựng thuộc cấp độ N1. Để các bạn học tập được dễ dàng chúng tôi đã chia ra trong mỗi bài gồm hơn 60 từ và gồm 22 part.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.