Thành Trương Nihongo

将来のために、毎日すこしずつ頑張りましょう。

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật chuyên môn

  • Chuyên Ngành Bất Động Sản
  • Chuyên Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn
  • Chuyên Ngành Điện – Cơ Khí